Patrimonio

Petos de ánimas

Con esta entrada pretendemos recordar, visibilizar e axudar a comprender el patrimonio conservado de A Nosa Terra. Os petos de ánimas son pequenos santuarios situados en camíos, encrucilladas e iglesias, manifestaciois materiales del culto aos mortos e da devoción ás ánimas relacionados coel concepto del Purgatorio e cun profundo sentimento de relixiosidá. Os petos de […]

Petos de ánimas Read More »