Resolvedudas

Esta páxina é pra que consultes dudas, accedas a páxinas web que che poden resultar útiles, pra que entres en informaciois variadas relacionadas coa nosa lingua e axudar a estandarizar e normalizar el galego de Asturias, pra que te poñas al día das portas que a nosa lingua che pode abrir e pra outras muitas cousas interesantes.

Este é el dicionario da nosa variante dialectal, de Carlos Varela Aenlle. Úa xoia!

Aquí tán as normas del galego de Asturias, as editadas por a Mesa prá defensa del galego de Asturias e da Cultura da Comarca. Úas normas respetuosas coel noso tronco lingüístico.

El ETLEN é un atlas lingüístico centrado na zona da fronteira lingüística que separa os dominios del gallegoportugués e del asturleonés nel occidente de Asturias.

Se dudas cómo se escribe úa palabra ou qué significa úa frase…

Pregúntalle á academia | Portal das Palabras

Se dudas, vei al galego normativo: é a base á que temos que acudir.

Dicionario | Real Academia Galega

E tamén podes acudir a este:

Dicio – Dicionário Online de Português

E a este, que é mui completo:

Dicionário Estraviz

Dicionario en liña (castelán-galego) da editorial Rinoceronte.

Este é el portal da lingua galega onde atoparás muitos recursos e mui variados.

Resultarache ben fácil e tamén moi útil aprender galego normativo coel sistema de Certificación de lingua galega (CELGA) adaptado al Marco europeo común de referencia prás linguas. El Celga 1 equivale al nivel A2. El Celga 2 correspóndese coel nivel B1. El Celga 3, coel nivel B2. El Celga 4 é el C1 (este é el Celga que se esixe como requisito pra opositar) e el Celga 5, el C2.

Todos os CELGAS poden ferse en línea e a esta modalidá acóllensese muitas persoas que tán nel exterior del territorio ou que viven en Galicia pero son de procedencia foránea.

Celga – O Portal da Lingua Galega

El nivel de galego esixido pra cada convocatoria é:

  • Subgrupo A1, A2 e C1 e G.I, G.II e G.III de personal laboral: Celga 4
  • Subgrupo C2 e G.IV de personal laboral: Celga 3
  • Agrupació profesional e G.V de personal laboral : Celga 2

Exercicios, páxinas web de axuda e de interés, vídeos, textos, curiosidades…

ogalego.eu-ogalego.gal: exercicios, cantigas, pseudónimos …

Aquí poderás visitar a historia e a situación del galego, comprobar cómo se dicen algúas palabras noutros idiomas, ou explorar outros puntos de interés.

galego.org

Neste apartado podes consultar e descargar os FOLLETOS Divulgativos de Axuntar que che solucionarán muitas dudas sobre a nosa lingua:


I FOLLETO (2022): A lingua del Eo-Navia. Sen fronteiras: galego de Asturias

II FOLLETO (2023): As linguas románicas. Bilingüismo e diglosia en Asturias

Nesta ligazón teis el artigo de Xosé Henrique Costas sobre A deturpación da toponimia del Eo-Navia.

Neste artigo, Catálogo dos documentos éditos en galego anteriores a 1260, aparece nomeado el documento de 1162 del mosteiro de Vilanova de Ozcos, nel que “María Vicéntez de Cedemoño vende al abade Guillermo e al mosteiro unha herdade en Cedemoño por un boi e cen soldos”.

“Entre El Palo e Os Teixedais. As falas galegas do Principado de Asturias”(páx. 33), de Xoán Babarro González. Artigo dentro del libro titulado EL «CONTINUUM»
ROMÁNICO
La transición
entre las lenguas
románicas,
la intercomprensión
y las variedades
lingüísticas
de fronter
a, Javier Giralt Latorre
y Francho Nagore Laín (eds.), Colección Papers d’Avignon.

Dicionario de pronuncia da lingua galega. Este dicionario on line ten a finalidá de ofrecer un modelo de pronuncia da lingua galega, na súa variedá Estándar, nun rexistro formal e con un ritmo normal de fala.

É importante recuperar a ortofonía da lingua.

“¿Cómo debe pronunciarse [dénte]
o [dente], [sógro] o [sogro]? ¿Cuales son los esquemas entonativos del gallego? Estos temas que pudieran parecer baladíes, no lo son en realidad, sobre todo si se tiene en cuenta la importancia de los medios de comunicación oral, como la radio y la televisión, que están ejerciendo una influencia enorme sobre la lengua de toda la población. Y, a veces, escuchando alguna emisión televisiva, a pesar de que se esté utilizando una morfosintaxis gallega, un léxico
gallego, tengo dudas de que aquello que oigo sea realmente gallego; cuando menos, resulta un gallego extraño; y es precisamente por una orfonía
incorrecta”.

El proceso de normativización
de la lengua gallega
, de
MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ