A palabra del mes

Palabra de febreiro: Antroiro/Antroido

Nel Eo-Navia utilízanse, de forma xeneral, os términos Antroido e Antroiro, tal e como se ve nos mapas. Provén del latín INTROITUM, “introdución”, por ser a entrada á Cuaresma. É a festa del fin del inverno e ten un forte carácter ancestral. A fecha é variable, sole coincidir al largo del mes de febreiro ou principios de

Palabra de febreiro: Antroiro/Antroido Read More »