Patrimonio natural

Planta sementes nativas pra abellas nativas

As especies nativas son as que xa existen na zona onde se encontran, en lugar de ser trasladadas e/ou introducidas por el ser humano. Por que debemos plantar especies de flora nativa nel noso xardín, en macetas, en terrazas, nos nosos balcoi, nos patios…? Porque CONTRIBUIMOS Á CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDÁ. A principal causa da extinción de especies …

Planta sementes nativas pra abellas nativas Leer más »

Os muros de pedra seca

As construciois feitas con pedra seca foron declaradas pola UNESCO Patrimonio inmaterial da Humanidá nel ano 2018. Son construciois tradicionales das zonas rurales de Croacia, Chipre, Escocia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Inglaterra, Irlanda, Italia e Suiza. En España hai nove comunidades autónomas incluídas nese Patrimonio: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia e Valencia. …

Os muros de pedra seca Leer más »

Algús apuntes sobre incendios forestales, manexo del lume e posibles efectos

Os incendios forestales afectan a úas 300-400 Mha al ano. Xa señan de orixen natural ou antrópico, xeneran fortes impactos ambientales que atañen á biodiversidá e aos recursos forestales, producindo por tanto impactos económicos. A destrución temporal dos bosques ou a degradación duradeira de determinadas zonas son vellas conocidas del occidente asturiano, fortemente castigado por …

Algús apuntes sobre incendios forestales, manexo del lume e posibles efectos Leer más »

Asturias arde

Hai muitas funciois cerebrales que milloran en contacto coa naturaleza: a función cognitiva, a creatividá, a memoria… Tamén milloran a salú física, a salú mental, relaciois sociales, aumenta a felicidá, redúcese a ansiedá e el estrés… Sumerxirnos nel augua ou ver úa paisaxe, úa posta de sol, el mar, el cerzo nas montañas, un río coel …

Asturias arde Leer más »