Cartelería

Nesta páxina iremos subindo todos os carteles e “píldoras” del noso botiquín de primeiros auxilios… que Axuntar vei utilizando prás súas actividades. Podes velos, compartilos, imprimir…

ASTURIAN@S AL NOSO XEITO (PDF con nomes dos concellos)

PÍLDORA 1

PÍLDORA 2

PÍLDORA 3

PÍLDORA 4

PÍLDORA 5

PÍLDORA 6

PÍLDORA 7

PÍLDORA 8

PÍLDORA 9

PÍLDORA 10

PÍLDORA 11

PÍLDORA 12

PÍLDORA 13

PÍLDORA 14

PÍLDORA 15

PÍLDORA 16

PÍLDORA 17

PÍLDORA 18

PÓSTER 1

PÓSTER 2