A nosa lingua

#PararllesOsPés

A asociación Axuntar solicita axuda económica pra acudir aos tribunales debido al uso ilegal que el goberno asturiano fai da denominación “eonaviego” e crea a campaña de recaudación #PararllesOsPés. A asociación Axuntar solicita axuda económica pra acudir aos tribunales ante el intento continuado da Academia de la Llingua (ALLA) e del goberno asturiano de suplantar el Glotónimo oficial e legalmente establecido de […]

#PararllesOsPés Read More »

A forza da razón, por Natalia Jardón

Del pasado, presente e futuro del galego de Asturias falou a lingüista Natalia Jardón núa conferencia celebrada na Universidá de Vigo el pasado cuatro de abril.. Esta conferencia coincide coa campaña “Pararlles os pés” que Axuntar empezou coel exercimento del Dereito de Petición ante el Presidente del Principado hai us poucos días. Tras a recente

A forza da razón, por Natalia Jardón Read More »

Escritores-as del Eo-Navia: Armando Cotarelo Valledor

Naceu na Veiga (Asturias) el 28 de decembro de 1879. Foi fillo de Emilio Cotarelo Mori, musicólogo, bibliógrafo, historiador literario e académico; e mais de Cándida Valledor Arango, de familia con pasado en Castropol. Estudiou Filosofía e Letras en Madrid e foi catedrático de Lingua e Literatura española na Universidá de Santiago de Compostela nel

Escritores-as del Eo-Navia: Armando Cotarelo Valledor Read More »

Axuntar pide respecto al goberno de Asturias

Axuntar pide que se sustitúa a denominación eonaviego por el agora oficial gallego-asturiano. “Está en xogo a dignidá idiomática del galego falado en Asturias, que é tan lingua de todos os asturianos como el bable/asturiano e que nos vincula al universo cultural galego-portugués e coa lusofonía, abrindo úas portas que non debemos pechar”, señala Moisés

Axuntar pide respecto al goberno de Asturias Read More »