febrero 2022

Colleita de opiniois. Un elefante nel cuarto

Existe en inglés úa expresión que pode resultarnos útil al hora de explicar el clima de confusión xeneralizada que afecta á comunidá lingüística del Eo-Navia: trátase da frase elephant in the room ‘elefante na habitación’, usada metafóricamente pra describir situaciois nas que úa realidá evidente e incontrovertible é ignorada de maneira conscente, por ser esta socialmente incómoda, […]

Colleita de opiniois. Un elefante nel cuarto Read More »

Colleita de opiniois. NaviaDevago e Eonaviego

Acaba de publicarse un Decreto que desenvolverá a A Lei 1/1998, do 23 de marzo, de uso e promoción del bable/asturiano. Esa lei nel sou artigo 2 dice que “el réxime de protección, respecto, tutela e desenvolvemento establecido nesta Lei pral bable/asturiano estenderase, mediante regulación especial, al galego/asturiano nas zonas nas que ten carácter de

Colleita de opiniois. NaviaDevago e Eonaviego Read More »

Colleita de opiniois. Fer camín

Pídenme que escriba sobre el galego de Asturias, e piden-me que lo faiga, non polos meus conocementos lingüísticos, senón pola mía militancia política na reivindicación lingüística. Úa militancia da que dende posturas islacionistas fun cambiando hacia posturas reintegracionistas. Se ben é verdá que a sociedá asturiana e a sociedá eonaviega (del Eo-Navia, as Asturias de

Colleita de opiniois. Fer camín Read More »