A palabra del mes

A palabra de novembre: falcatruada

Nel dic. de Varela Aenlle: Falcatruada: s.f. V. Falcatrúa (4ª acepción, Boal). Falcatrúa. s. f. Engano. 2. Enredo, trampa. 3. Broma. 4. Trasnada. Sinónimos: aduanada, andruviada. Nel dic. da RAG: Falcatrúa. s.f. Mala acción, feita con engano ou trampa. É un home moi vil, ten feito moitas falcatrúas. Con estes axudantes fixo moitas falcatrúas, e […]

A palabra de novembre: falcatruada Read More »

A palabra de xullín: tarecos

S. m. (usado maioritariamente en plural): Cousas de pouco valor, trastos; alfaremes. 2. Conxunto de ferramentas (normalmente pequenas), apeiros ou instrumentos materiales en xeral. Ferramentas ou utensilios que lle fain  falta al que fala delos, sía profesional ou non. Sinónimos: tareco, atareco, careco, teleque, bártulos. Del árabe hispánico taráyik, e este del árabe clásico tarā’ik, “cousas abandonadas”, pero este parece ser el punto

A palabra de xullín: tarecos Read More »