#PararllesOsPés II

Seguindo coa campaña #PararllesOsPés, iniciada hai días, AXUNTAR, remitiu un novo escrito á Consellería de Educación.

De novo denunciamos e traballamos pra parar un novo trato que minusvalora a lingua galega que se fala en Asturias. Neste caso ocasionado por darlle el nome de “Escuelines” ás que serán as nosas Escolas de 0 a 3 anos ou Escolías.

Nel Eo-Navia neste momento son 5 os municipios interesados, pero previsiblemente se incorporen máis, e nel caso de Villallón, Navia ou Pola de Allande a Administración debe ter en conta que son concellos en parte galegofalantes.

Nel noso escrito EXPOÑEMOS:

  • Que nos últimos meses se vén falando muito del proxecto de lei del Principado de Asturias regulador da Rede de Escolas Infantiles (REEI), impulsado por el Goberno autonómico coel nome de “Les Escuelines”, que é xa de uso xeneralizado nos medios de comunicación.
  • Que na fase de información pública del anteproxecto de lei regulador da REEI se presentaron solicitudes de enmenda pra que tal denominación se sustituise por “Les Escuelines/As Escolías, por ser esta última a equivalencia adecuada á lingua propia dos concellos del Eo-Navia.
  • Que, por outra parte, a Consellería de Educación fixo pública a súa intención de exercer directamente as competencias da “enseñanza del Primer Ciclo de Educación Infantil” a partir del 1 de setembre de 2024. Ou seña, pral curso que vén.
  • Que vemos na prensa noticias relativas á progresiva adhesión de Concellos a esta Rede (REEI), como resultado dos contactos mantidos coa mencionada Consellería e esperamos que el número vaia medrando.
  • Que el final deste curso ta cerca e vai chegando el momento de solicitar escola pra os pequenos e pequenas. Por eso, na web da Consellería (www.educastur.es) ta xa, a disposición de todas as persoas que la soliciten, a documentación e formularios pra reservar prazas.
  • Que por parte da Consellería de Educación se fagan  con URXENCIA os cambios necesarios (na súa páxina web, así como en impresos, documentación, publicaciois e comunicaciois en xeneral), pra que SEMPRE que se faga referencia á Rede de EEI se escriba el sou nome completo; esto é: “LES ESCUELINES/ AS ESCOLÍAS”
  • Que nos logos del territorio galegofalante apareza exclusivamente Escolas de 0 a 3 anos ou Escolías.
Comparte

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *