Zootopónimos

A zootoponimia é el estudio dos nomes de lugar motivados a partir dos animales que os frecuentaban dalgúa forma. Algús animales (salvaxes, primeiro; salvaxes e domésticos, máis tarde) foron dexando os sous nomes nel entorno, inda que hoi señan solo un recordo. El reino animal préstase menos que el vexetal aos topónimos: as plantas asócianse al tarrén, pero os animales emigran, móvense, polo que non .serven como puntos de referencia estable. Non obstante, os topónimos que se asocian ás súas moradas, aos lugares que frecuentan pra alimentarse, aos puntos estratéxicos para a súa captura, seguen conservándose hoi en día en muitos lugares da nosa xeografía.