Xeotipo

Na tradición dialectolóxica hispánica, considéranse dominios lingüísticos románicos os seguintes:

  • El dominio lingüístico galego-portugués.
  • El dominio lingüístico asturleonés.
  • El dominio lingüístico castellano.
  • El dominio lingüístico aragonés.
  • El dominio lingüístico catalán.

Estos dominios lingüísticos son xeotipos, determinados mediante criterios glotolóxicos contrastivos.