Socioloxía

Ciencia que ten como obxecto de estudio as relaciois sociales que se dan dentro de úa población específica. Ten muitas ramas: Socioloxía da educación, política, del traballo, urbana e rural, xurídica.