Patrimonio material

El patrimonio cultural material ten que ver coas creaciois materiales realizadas por agrupaciois de persoas e comunidades del pasado que, pese a súa antigüedá, se consideran relevantes na evolución da sociedá.
Dentro del patrimonio material tán:
-El patrimonio arquitectónico. Construcciois relevantes por cualquer motivo, edificios emblemáticos, casas antiguas ou monumentos.
-El patrimonio arqueolóxico. Os fósiles, flora, fauna ou restos paleontolóxicos, ou seña, cualquer cousa que requira a arqueoloxía para el sou estudio.
-El patrimonio artístico e histórico. Aquel que ilustra as épocas históricas pasadas, desde roupas asta, máis contemporáneamente, recursos audiovisuales.
-El patrimonio industrial: os bens que naceron a reiz da Revolución Industrial e que se consideran patrimonio porque ilustran e fan entender os cambios da época.