Patrimonio inmaterial

El patrimonio cultural inmaterial inclúe prácticas e expresiois vivas herdadas dos nosos antepasados e transmitidas aos nosos descendentes. Dentro del podemos topar:

Tradiciois e expresiois orales: lendas, canciois infantiles, mitos, refrais ou poemas. El idioma tamén é obxeto del patrimonio inmaterial, xa que é lo que permite a expresión oral.

Artes del espectáculo. Nesta categoría estarían a música, as obras de teatro, recitales de poesía, concertos, danza.

Usos sociales, rituales e actos festivos.

Técnicas artesanales: conocemento requerido para poder crear un producto artesano que mantén vivo el acervo cultural dun grupo social determinado.