Informaciones emergentes

Albiois

Úa das tribus galaicas asentadas, según as fontes romanas, nel suroccidente de Asturias e na zona de Lugo limítrofe con Asturias. Un dos poucos restos arqueolóxicos desta comunidá á a estela funeraria de Nícer Clutosi, príncipe dos albiois, atopada en 1932 nel lugar de A Corredoira (Piantón, A Veiga).

Albiois Read More »

Cartulario

Un cartulario (del latín CHARTULARIUM), códice diplomático ou tumbo, é un libro manuscrito medieval en forma de códice ou rollo, que contén transcripciois de documentos orixinales relativos a establecimentos eclesiásticos, municipales, empresas, asociaciois industriales, instituciois de enseño e familias. Os máis antiguos eran de pergamino e os máis actuales de papel. Condo compilaban os privilexios de úa iglesia ou mosteiro,

Cartulario Read More »

Antroponimia

Topónimos que tein el sou orixe en nomes de persoa (antropónimos) ou derivados delos. Entre os antropónimos que dan lugar a topónimos pode diferenciarse entre: -Epónimos ou termos de lugares procedentes dun antropónimo. -Haxiónimos, topónimos que tein relación cos nomes dos santos. -Teónimos, topónimos referidos aos nomes dos deuses.

Antroponimia Read More »