Cartulario

Un cartulario (del latín CHARTULARIUM), códice diplomático ou tumbo, é un libro manuscrito medieval en forma de códice ou rollo, que contén transcripciois de documentos orixinales relativos a establecimentos eclesiásticos, municipales, empresas, asociaciois industriales, instituciois de enseño e familias. Os máis antiguos eran de pergamino e os máis actuales de papel. Condo compilaban os privilexios de úa iglesia ou mosteiro, recibían el nome de libro becerro ou becerro simplemente. Son os antecedentes dos modernos libros de apeo e catastros.