Lingua minoritaria

Lingua minoritaria é un término de sociolingüística que fai referencia a un idioma que núa comunidá é utilizado por un pequeno número de usuarios, en relación con outra lingua dese territorio.Relaciónase pois coa cantidade de falantes. Con frecuencia, as linguas minoritarias vense eclipsadas por el idioma nacional. En comparación cos “superidiomas” da actualidá, tein menos libros e recursos para aprendelas.