Lingua minorizada

É aquella que ten un uso restrinxido por motivos políticos ou sociales. Lingua minorizada é un término de sociolingüística que fai referencia a un idioma que sufriu marxinación, persecución ou incluso prohibición nalgún momento da súa historia