Filolóxico

Relacionado coa filoloxía. Etimolóxicamente, a palabra filoloxía é de orixen grega, composta polo sufixo “philos” que significa “amor”, e “logos”, “palabra”. É el termo xeneral que designa el estudio das linguas naturales (as que están basadas nun sistema de signos sonoros, e algúas tamén en signos xestuales) e contraponse ás linguas planificadas ou construidas (como el esperanto). Abarca tanto á Ciencia del Lenguaxe ou Lingüística (Lingüística histórica, Lingüística teórico-descriptiva e Lingüística aplicada), como á Ciencia da literatura (Historia da literatura, Teoría da literatura e Crítica literaria)