Extractivo

A industria extractiva é aquella que consume ou utiliza materias primas naturales dúa maneira non sostenible e dañina para el medio ambiente, é decir, é cualquer industria basada na extracción intrusiva e agresiva dun recurso natural non renovable. Enténdense por non renovables os recursos naturales que non presentan medios prácticos para soster os sous volúmenes. A extracción de recursos como minerales , petróleo crudo e gas natural clasifícanse como tales, xa que estos recursos se agotan irreversiblemente durante a remoción. En economía, enténdese por extractivismo a explotación de grandes volúmenes de recursos naturales pra ser exportados en bruto. Normalmente é promovido por corporaciois multinacionales e require fortes inversiois, úa ocupación intensiva del territorio e incluso el desplazamento de outras formas de producción previamente existentes, cun impacto negativo sobre el medio ambiente e as formas de vida locales, chegando a supoñer en muitas rexiois del mundo auténticas situaciois de despoxo e devastación. É un modelo económico asociado al capitalismo desde el sou orixen (é mui representativo el espolio que seguiu á conquista de América) e vai ampliando as súas formas e obxetivos a lo largo da historia, según lo require el sistema productivo en cada momento (agua, fracking, acuicultura, monocultivos de transxénicos, biocombustibles…).