Elenco

Del lat. ELENCHUS, e este del grego ἔλεγχος, ten as seguintes acepciois:
1. Catálogo, índice, relación, argumento.
2. Lista ordenada que rexistra todos os elementos dun conxunto.
3. Conxunto de actores que constitúen úa compañía teatral ou que actúan núa obra.
4. Conxunto de persoas destacadas que traballan núa misma tarefa ou constitúen un grupo ou equipo.