Estándar

El término estándar ten el sou orixen etimolóxico nel vocablo inglés “standard”. El concepto úsase para nomar aquello que pode tomarse como referencia, patrón ou modelo. El estándar lingüístico é a variedá máis difundida e entendida por todos os falantes dúa lingua e é a forma usada na educación, nos usos oficiales, na lingua escrita e nos medios de comunicación. El estándar permite cohesionar el territorio porque normativizar é normalizar. A variedá estándar debe ser conocida, compartida e aceptada pola comunidá lingüística para cumplir os seus cometidos, xa que el sou obxetivo é convertirse núa variedá superadora da diversidá, úa lingua común utilitaria.