Concello

Corporación constituída por el alcalde e os concelleiros, que tein al sou cargo a administración dun municipio.