Colonizacion

Grupo de persoas dun mesmo orixen xeográfico, da mesma etnia ou relixión que se instalan nun lugar distinto al sou orixinario por motivos de diversa índole. Colonización é tamén un término empleado pola bioxeografía para describir a relación de población ou ocupación dun espacio por parte dun grupo de seres vivos, que poden ser tanto animales como plantas ou microorganismos, que pasan a poblar un lugar nel cual antes non se topaban (vid. COLONIA). A colonización, en historia, se refiere a todo aquel feito ou proceso histórico nel cual un Estado extranxeiro, polo xeneral úa potencia económica e militar que chamaremos metrópoli, ocupa un territorio alleo, que chamaremos colonia, alonxado das súas fronteiras coa finalidá de explotar os seus recursos económicos e dominalo política, militar e culturalmente. Como tal, a colonización pode ferse de maneira violenta, condo implica el sometimento pola forza da población local, ou pacífica, condo os habitantes non opoin resistencia algúa ou condo non existen, en efecto, habitantes na zona.