Conto

Pertence al xénero narrativo e, como tal, conta úa historia sobre us personaxes, nun tempo e nun espacio determinados, cúa estrutura característica: introducción, nougo e desenlace. É úa convención (que ás veces se cumpre e outras non) que el conto non debe sobrepasar as treinta páxinas; el relato non debe pasar das sesenta; e a novela sería aquel subxénero narrativo que ten máis de sesenta páxinas.