Intercambio de libros

El intercambio de libros (en inglés Bookcrossing ou BC) é á práctica de dexar libros en lugares públicos pra que os recollan outros lectores, que despois farán lo mismo depositando tamén os sous. A idea é liberar libros que nos sobren nas casas, que xa non leamos, que nos gustaron muito e queremos que outros disfruten delos… pra que señan atopados por outras persoas. Ron Hornbaker foi el precursor desta idea nel ano 2001 en EE.UU. 

El Bookcrossing é un grupo de lectura sin límites xeográficos, que permite aos lectores un acceso gratuito, “liberando“ e intercambiando libros.

Utilizando este sistema de participación ciudadana, Axuntar pretende llevar esa proposta al mundo rural, promovendo a igualdá de oportunidades nel acceso al libro, e puendo en valor el noso patrimonio etnográfico -neste caso os llavadeiros-, cultural, el conocemento dos espacios naturales e el saber sobre a nosa historia, potenciando a sostenibillidá medioambiental, a economía local, el turismo e, sobretodo, animando á lectura.


Si queredes saber máis: https://www.bookcrossing.es/spain/

El intercambio de libros é úa práctica cada vez máis popular en todo el mundo cuxo obxectivo é convertir el planeta núa gran biblioteca. Úa persoa libera un libro pra que outra poda disfrutalo, sempre e condo lo poña en movemento de novo despós de telo lido. A filosofía deste movementeo é que a cultura circule libremente e a súa finalidá é promover a afición por a lectura.

A idea de Axuntar é colocar casetas en Boal e en Eilao:

-En dous puntos del Concello de Boal e rehabilitar úa tercera caseta -xa existente-, como puntos estables de intercambio de libros entre os vecíos e vecías e tamén pra todo aquel-a que queira participar na actividá:

  1. Úa caseta sería colocada alredor da Casa da Cultura
  2. Úa na Casa da Apicultura dos Mazos
  3. El terceiro punto de intercambio libreiro sería a caseta de Viesgo -xa
    construida e en desuso actualmente-, situada al final da subida del camín da Verrugueira, na confluencia coa baxada a San Llouguís. Pra esta, solicitamos permiso para el sou acondicionamento (arreglo, pintura…)

-E nun punto del Concello de Eilao:

  1. Nel Llombatín, na fonte das Calendas chamada A fonde del Marcello, un lavadeiro recén restaurado polos vecíos e vecías.
  2. Úa segunda podería colocarse nel área de Folgueirou.
Comparte

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *