Sociolingüística

El término sociolingüística aparece por primeira vez en 1952 nel título dun traballo de H. C. Currie, filósofo americano, e comenza realmente a adquirir importancia cos traballos de William Labov na década de 1960. Estudia a lingua en relación coa sociedá e el sou obxetivo de análise é a influencia que tein núa lingua os factores derivados das diversas situaciois de uso, tales como a edá, el sexo, el orixen étnico, a clase social, el tipo de educación recibida polos interlocutores e a relación que hai entre ellos ou el tempo e lugar en que se produce a comunicación lingüística.