Romance

Relativo ou pertenecente ás linguas que derivan del latín, máis concretamente del chamado latín vulgar. Lingua que deriva del latín. SINÓNIMO: románico. As linguas románicas ou romances son: portugués, español, gallego, catalán, occitano, francés, italiano, rumano, sardo, retrorromance, así como todas as variantes dialectales de todas as linguas anteriores.