Paradigmático

Que sirve de paradigma e pode presentarse como exemplo ou modelo. El paradigma é úa imaxen, úa visión, un esquema, úa perspectiva dun momento determinado. As grandes revoluciois tein roto os paradigmas das súas épocas, obligándonos a pensar dúa maneira diferente sobre aquello que asta ese momento pensábamos como resolto e comprendido.