Informaciones emergentes

Polavila

1. Reunión de xente de varias casas ou familias arredor do lume para falar pola noite, fiar nas noites de inverno, comer, cantar, bailar etc., como acontecía en moitos concellos do EoNavia. 2. Visita nocturna en inverno (San Martín de Ozcos).

Polavila Read More »

Faladoiro

Reunión de persoas, xeralmente dun mesmo lugar ou dúa mesma profesión, pra conversar ou comentar temas de actualidá.

Faladoiro Read More »

Estaxas

1.Tira de terra que nunha xornada lle corresponde a cada traballador ou grupo de traballadores pra segar, cavar etc. 2. Labor que se contrata por certo tempo. 3. Franxa estreita de terra costa (Allande, Eilao).

Estaxas Read More »

Socioloxía

Ciencia que ten como obxecto de estudio as relaciois sociales que se dan dentro de úa población específica. Ten muitas ramas: Socioloxía da educación, política, del traballo, urbana e rural, xurídica.    

Socioloxía Read More »