Neofalantismo

El neofalantismo é un movemento social de persoas que adoptan úa práctica consciente de defensa e activismo a favor das linguas minorizadas, mediante el sou uso, a súa reivindicación e a súa dignificación. Nel dase úa condición especial: o desprazamento da lingua materna por úa lingua aprendida na socialización e que ten polo xeral un menor prestixio social e úa situación sociolingüística regresiva.