Fonosimbolismo

El Fonosimbolismo é a evocación de sensacións non auditivas a través da expresividade dos fonemas. Conséguese por medio das aliteraciois, é dicir, polas repeticiois intencionales de sons vocálicos ou consonánticos. Hai distintos tipos de fonosimbolismo:
1. Visual: Se aliterarmos ou repetidos as vocais O e U, estos dous fonemas posteriores ou velares achégannos á sensación de escuridade, al medo e aos elementos nocturnos (“O lobo/ os ollos/ o lombo do lobo/ Baixa o lobo polo ollo do bosco…”). Pola contra, se repetimos as vocais A e E, estas vogais central e palatal transmiten un efecto de brancura e claridade (“Mañás de xeada!/ despertar co día á ventana”).
2. Táctil: Se repetimos o fonema vocálico anterior ou palatal I, percibimos a sensación de algo picudo, puntiagudo, que pincha (“No bicarelo do bico do brelo/ canta o paxariño/ no mesmiño bicarelo do bico do brelo”).
3. Cinético ou de movemento: Prodúcese al aliterar un fonema consonántico comoel N e a sensación é de movemento. (“Como quen anaina un neno”).