Etimoloxía popular

En lingüística, denomínase etimoloxía popular al método pseudocientífico de explicar as oríxes das palabras que se basa fundamentalmente en crencias e tradiciois populares, utilizando as similitudes con voces parecidas ou homófonas e así tratando de buscar as relaciois entre os sous significados. El Diccionario de la lengua española da Real Academia Española da a seguinte definición: Interpretación espontánea que se da vulgarmente a úa palabra relacionándoa con outra de distinta orixe. A toponimia é tal vez úa das ramas del saber que máis se da para a inventiva e é frecuente toparnos con multitud de lendas, historias e contos que enlazan tal ou cuál topónimo a úa orise mui allonxada da realidá, inda que a veces, as historias toponímicas tein parte de razón…